Televizní produkce a postprodukce
Nelineární real time on line, pořizování primárních záznamů
Tel: +420 603 412 777, Fax: +420 271 722 186, E-mail: ds@md-video.cz, md.video@post.cz
Firma a produkty       Produkce          Postprodukce    Software NIS          Ceníky            

Klinický informační systém interních a chirurgických oborů
 • Společnost MD VIDEO s.r.o. již od roku 2000 vyvíjí nemocniční informační systém, který je v současné době využíván v Nemocnici Na Homolce.
 • Systém je navržen tak, aby pokud možno co nejvíce respektoval zvyklosti lékařů při práci s papírovou dokumentací, takže ani lékařům doposud se systémem neseznámeným (stážisté, konziliáři apod.) nečiní práce se systémem a orientace v něm obtíže.
 • Systém podporuje vedení jak ambulantní dokumentace včetně objednávacích diářů, tak i hospitalizační dokumentace.
 • Samozřejmostí je přenos dat z komplementu + elektronické žádanky, kontrola vydávaných receptů resp. léčby s pozitivním seznamem, kontrola správnosti čísel diagnóz apod.
 • Systém spolupracuje s ostatními subsystémy NIS (nemocničního informačního systému), zejména pak s centrálním registrem pacientů.
 • Tím je dáno použití databázového nástroje ORACLE, který zabezpečuje bezpečnost dat i jejich integritu a dostatečnou rychlost provádění i velmi složitých vyhledávacích dotazů.
 • Oddělení které plně využívají NIS MD video: Kardiologie, Interna, Kardiochirurgie, ORL, Chirurgie. Další oddělení používají jednotlivé moduly NIS.
 • Pro další informace i support je možno kontaktovat společnost MD VIDEO na:
 • Tel: +420 603 412 777, Fax: +420 271 722 186, E-mail: ds@md-video.cz, md.video@post.cz
 • Přejete si kontaktovat za účelem dohodnutí termínu návštěvy, či podání bližších informací?
  ANO  NE
  Uveďte, prosím, své kontaktní tel. spojení. Děkujeme.
   
  MD VIDEO, s.r.o.
  Tel: +420 603 412 777
  Fax: +420 271 722 186
  MD VIDEO, s.r.o.
  Tel: +420 603 412 777
  Fax: +420 271 722 186

  Web Design © 2004 Petr Zíka - www.promix.cz - Internetová a televizní reklama
  pro firmu MD VIDEO, s.r.o. - Televizní produkce a postprodukce - Praha