Televizní produkce a postprodukce
Nelineární real time on line, pořizování primárních záznamů
Tel: +420 603 412 777, Fax: +420 271 722 186, E-mail: ds@md-video.cz, md.video@post.cz
Firma a produkty       Produkce          Postprodukce    Software NIS          Ceníky            
Společnost MD VIDEO působí na našem trhu od roku 1990, i když první základy pro vznik společnosti byly učiněny již koncem roku 1987.
 • V roce 1989 pořídili pozdější zakladatelé společnosti celou řadu unikátních záběrů z listopadových událostí. Některé záběry byly převzaty i britskou BBC.
 • Společnost vytvořila řadu projektů, od televizních reklam, přes volební kampaně, publicistické pořady, dokumenty i reportáže.
  Od roku 2000 vyvíjí společnost i vlastní software v oblasti lékařských informačních systémů.
 • Novinky roku 2004

  Kamera DXC D50P
 • novinka Sony
 • formáty 4:3, 16:9
 • 850 TV řádků
  Pinnacle Liquid Chrome
 • nelineární on-line střižna s přímým výstupem na DVD authoring
 • formáty DV, DV CAM, YUV nekomprimované, RGB, MPEG 2
 • profesionální pracoviště = špičková kvalita výsledného produktu
 • Klinický informační systém
  interních a chirurgických oborů
 • Společnost MD VIDEO s.r.o. již od roku 2000 vyvíjí nemocniční informační systém, který je v současné době využíván v Nemocnici Na Homolce.
 • Systém je navržen tak, aby pokud možno co nejvíce respektoval zvyklosti lékařů při práci s papírovou dokumentací, takže ani lékařům doposud se systémem neseznámeným (stážisté, konziliáři apod.) nečiní práce se systémem a orientace v něm obtíže.
 • Přejete si kontaktovat za účelem dohodnutí termínu návštěvy, či podání bližších informací?
  ANO  NE
  Uveďte, prosím, své kontaktní tel. spojení. Děkujeme.
   
  MD VIDEO, s.r.o.
  Tel: +420 603 412 777
  Fax: +420 271 722 186
  Jste právě naším

  návštěvníkem

  Web Design © 2004 Petr Zíka - www.promix.cz - Internetová a televizní reklama
  pro firmu MD VIDEO, s.r.o. - Televizní produkce a postprodukce - Praha